Draaitabellen (kruistabellen)Met de draaitabellen kunt u zelf overzichten maken van de door het NCvB verzamelde gegevens over beroepsziekten. De gegevens worden aangeleverd door arbodiensten en (bedrijfs)artsen in Nederland. Omdat de overzichten vooral bedoeld zijn voor artsen en beleidsmakers met medische kennis wordt voor de beschrijving van de beroepsziekte gebruik gemaakt van medische terminologie.
Bij interpretatie van de gegevens is het van belang te weten dat niet alle beroepsziekten gemeld worden aan het NCvB. Hierdoor zijn de cijfers niet representatief voor het aantal voorkomende beroepsziekten in Nederland.

U vindt hieronder een verklaring van de parameters die u kunt selecteren.

  • Diagnose: Dit is de medische diagnose die de bedrijfsarts heeft gesteld. Voor de diagnose wordt gebruik gemaakt van de Cas-code.
  • Oorzaak: Dit is de belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van de beroepsziekte. U kunt alle oorzaken laten weergeven of de oorzaken van 1 hoofdcategorie.
  • Beroep. Dit is het beroep van de werknemer op het moment dat de beroepsziekte werd vastgesteld. U kunt alle beroepen laten weergeven of de beroepen van 1 hoofdcategorie.
  • Economische sector. Dit is het soort bedrijf waar de werknemer werkt of werkte op het moment dat de beroepsziekte werd vastgesteld. U kunt alle economische sectoren laten weergeven of de economische sectoren van 1 hoofdcategorie.
  • Opsporing: Dit geeft aan hoe de bedrijfsarts de beroepsziekte op het spoor is gekomen.
  • Adviezen: Dit geeft aan welke adviezen de bedrijfsarts heeft gegeven naar aanleiding van de gemelde beroepsziekten.
  • Ingelicht: Dit geeft aan wie de (bedrijfs)arts heeft ingelicht over de gemelde beroepsziekte.
  • Geslacht: Dit is het geslacht van de werknemer waarvan de beroepsziekte is gemeld.
  • Leeftijd: Dit is de leeftijd van de werknemer op het moment dat de beroepsziekte wordt gemeld aan het NCvB. De leeftijd is opgedeeld in categorieën.

 

Overzicht maken

Er zijn twee mogelijkheden om de gegevens vergelijkend te rapporteren:
Voor 2 verschillende jaren. Voor 1 tot maximaal 5 opeenvolgende jaren.
 
Selecteer het beginjaar:
Selecteer het
referentiejaar:
Bepaal of u één of twee parameters wilt gebruiken:
 
Selecteer parameter1:
     
Bouwnijverheid
     
Cultuur, sport en recreatie
     
Delfstofwinning
     
Energievoorziening
     
Extraterritoriale organisaties
     
Financiƫle dienstverlening
     
Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
     
Groot- en detailhandel
     
Horeca, accommodatie en catering
     
Huishoudens
     
Industrie
     
Informatie en communicatie
     
Landbouw, bosbouw en visserij
     
Onderwijs
     
Onroerend goed
     
Overheid en openbaar bestuur
     
Persoonlijke dienstverlening
     
Vervoer en opslag
     
Waterleidingbedrijven en afvalbeheer
     
Zakelijke dienstverlening (ondersteuning)
     
Zakelijke dienstverlening (specialistisch en advisering)

   
Keuze rapport formaat Keuze rapport selectie
Toon aantallen en percentages Toon alles
Toon alleen aantallen Verberg percentages < 1
Toon alleen percentages Verberg percentages < 5
 
 
 
Dit is de electronische databank van het NCvB. Hiermee kunt u zelf tabellen samenstellen. De informatie is gratis en gemakkelijk te printen. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.