Privacy policy



Persoonsgegevens die via Beroepsziekten.nl worden verzameld, gebruikt het NCvB alleen voor het doel waarmee u ze heeft achtergelaten.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Hoe gaat het NCvB om met uw persoonsgegevens?

Daar waar uw persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. Het NCvB gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres ingevuld om een nieuwsbrief te ontvangen? Dan gebruikt het NCvB uw gegevens alleen om u die nieuwsbrief toe te sturen. Voor het melden van beroepsziekten gelden bijzondere regels ten aan zien van de privacy. Deze regels zijn terug te vinden onder de knop melden.

Bewaren persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd. 

Wet bescherming persoonsgegevens

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) helpt de privacy van burgers te beschermen. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via websites van het NCvB.  Het College bescherming persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens. Bekijk of download de Wet bescherming persoonsgegevens op Overheid.nl. Zie ook: Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Contact

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden, kunt u mailen naar ncvb@amc.nl.

Melden

Verificatieproces bij aanmelding
U geeft aan dat u de mogelijkheid wilt hebben om via het internet beroepsziekten te melden. Omdat dit alleen is toegestaan aan bedrijfsartsen en aan verzekeringsartsen (met arborol), zal het NCvB verifiëren of u aan die voorwaarde voldoet. Hierbij maakt het NCvB gebruik van het BIG-register.
Het NCvB respecteert uw privacy. Uw persoonlijke gegevens zullen alleen door het NCvB worden gebruikt voor:

 • Verificatie
 • Koppeling met een beroepsziektemelding Let op: het NCvB zal uw persoonlijke gegevens in combinatie met een beroepsziektemelding nooit doorgeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.  

Belang e-mailadres
Omdat het NCvB zoveel mogelijk gebruik wil maken van internet als medium is het van belang uw e-mailadres in te vullen.  Het door u opgegeven e-mailadres zal gebruikt worden voor alle correspondentie van het NCvB, onder andere:

 • Terugkoppeling van uw beroepsziektemelding
 • Onderzoek
 • Communicatie over o.a. Heijermanslezing, Nieuwsbrief 

Zodra u zich heeft aangemeld, start het NCvB de verificatieprocedure. Na afronding hiervan wordt u in het artsenbestand van het NCvB opgenomen. Na enkele werkdagen krijgt u via e-mail bericht dat u kunt inloggen met de door u zelf opgegeven inlognaam en wachtwoord. U heeft beide nodig om beroepsziekten via het internet melden.

Eventueel opname in relatiebestand

Indien u wilt kan het NCvB uw gegevens ook opnemen in het relatiebestand. Naast informatie die relevant is voor het melden van beroepsziekten ontvangt u dan ook algemene informatie op het gebied van arbeid en gezondheid. U heeft overigens altijd de optie om de keuze voor het al dan niet toesturen van extra informatie te wijzigen. 

U heeft volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens recht op inzage in uw eigen gegevens.

Door aanmelding verklaart u zich akkoord met het bovenstaande.

Attentie: U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens. Dit betekent dat u eventuele wijzingen (zoals verandering van adres of werkplek) zelf dient aan te passen.


Cookie verklaring

Wij maken gebruik van functionele- en analytische cookies om de functionaliteit van onze website te verbeteren. Zonder cookies is het niet mogelijk voor u om gebruik te maken van al onze diensten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst door het bezoeken van websites zoals beroepsziekten.nl. U kunt zelf cookies uitschakelen via uw browser instellingen (zie verderop). Onderstaand volgt een overzicht van de cookies die wij gebruiken

Functionele cookies
De melding en registratie applicatie van het NCvB maakt gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de applicatie zo goed mogelijk te laten functioneren.

Naam Inhoud en Doel Geldigheid
jsessionid JSESSIONID is een platform sessie-cookie en wordt gebruikt door sites met JavaServer Pages (JSP). De cookie wordt door de server gebruikt om een sessie met een gebruiker in stand te houden. 1 jaar

Analytische cookies
Via onze website worden cookies opgeslagen door het Amerikaans bedrijf Google Inc., als onderdeel van de " Analyse " diensten. Anoniem verzamelen we het aantal bezoekers, op welke wijze men op de website is gekomen en welke pagina’s bezocht zijn. Voor meer informatie over google kunt u terecht op: www.google.com/intl/nl/policies/privacy

Naam Inhoud en Doel Geldigheid
_ga Wordt gebruikt om dezelfde bezoeker te herkennen bij meerdere sessies 2 jaar
_gid Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt 24 uur
_gat Wordt gebruikt om bezoekersgedrag anoniem te registreren. Session


Beheersing van cookies
Beroepsziekten.nl respecteert de privacy van de bezoekers. U kunt ervoor kiezen om cookies te weigeren met uitzondering van fionctionele cookies (deze zijn noodzalijk om de website goed te laten funtioneren). Hieronder vindt u gedetailleerde instructies voor het beheren van cookies die de meest populaire browsers gebruikt om onze site te bezoeken. Mocht u gebruik maken van een andere browser, raadpleeg dan svp de helpfunctie hiervan.

 

Internet Explorer (6.x +)

 • Kies Extra> Internet-opties.
 • Kies het tabblad "Privacy".
 • Verplaats de schuifschakelaar om de gewenste privacy niveau te selecteren.
 • Kies de Sites en Advanced knoppen om uw privacy voorkeuren verder aan te passen.


Mozilla Firefox

 • Kies Extra> Opties.
 • Kies het pictogram 'Privacy'.
 • Naast de tekst "Firefox" kies "Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis" uit het dropdown.
 • Pas de selectievakjes met betrekking tot cookies om uw voorkeuren aan te passen. Kies de knop Uitzonderingen op specifieke websites die u wilt toestaan of blokkeren, ongeacht van uw andere instellingen.


Google Chrome